Strona główna

Skomplikowanie współczesnych środowisk teleinformatycznych wymaga nowego podejścia do ich obsługi w ciągle zmieniających się warunkach. Najważniejszym celem jest usprawnienie Państwa środowiska IT w taki sposób, aby pracujące w nim systemy właściwie spełniały swoją rolę, czyli budowały wartość, a nie generowały koszty.

Usługi

Nasza firma dostarcza następujące usługi:

 • Wdrożenie systemów bezpieczeństwa IT
  • Oferujemy pełen zakres usług związanych z implementacją rozwiązań bezpieczeństwa IT, począwszy od analizy biznesowej przed wdrożeniem, pomocy przy projekcie technicznym, implementacji, rozwoju oraz utrzymaniu systemów takich jak:
   • Systemy zapobiegające wyciekowi informacji (DLP)
   • IPS/Firewall
   • SIEM
   • Anty malware (Antywirus, anty APT, Sandbox)

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie związane z produktami takich firm jak Symantec (w tym rozwiązania BlueCoat), FireEye, SourceFire, Juniper, Cisco, PaloAlto, Imperva i inne.

         

Dostarczamy rozwiązania przygotowane zarówno dla małych firm posiadających ograniczone zasoby, jak również korporacji wymagających skomplikowanych integracji.

 • Audyty i doradztwo
  • Wspieramy firmy przy audytach i przeglądach nowo tworzonych oraz już wykorzystywanych systemów, dostarczając pomocy przy optymalizacji konfiguracji, analizie i rozwiązaniu problemów.
 • Analiza Malware
  • Oferujemy zaawansowaną analizę malware dla klientów, którzy napotkali problemy z tzw. Advanced Persistent Threat.
 • Testy Penetracyjne
  • Wykonujemy zaawansowane testy penetracyjne stron Web, dostarczając raporty zawierające zweryfikowane podatności, pokazując jednocześnie realne zagrożenia w postaci działających przykładów.
 • Szkolenia
  • Wykonujemy szkolenia dla firm w każdym z powyższych aspektów i rozwiązań.

Kontakt


Ul. Dowódców 7/9
04-475 Warszawa
E-mail: biuro@fuzzylogic.pl

FuzzyLogic Sp. z o. o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000666664.
NIP: 952-215-92-30.
REGON: 36670893600000.